Wat is infraroodverwarming eigenlijk?

Infrarood verwarming kennen we zeer goed maar zonder het te beseffen : de warmtestraling van de zon. Mens en dier is biogenetisch gezien, de ideale "ontvanger" van deze warmtestraling, we voelen onmiddellijk het verschil wanneer we ons in deze straling bevinden. Infrarood bevindt zich in het lichtspectrum onder het rood wat door ons oog niet waarneembaar is. Het zichtbare licht bevindt zich in het elektromagnetisch spectrum tussen de 380 en 780 nanometer. Het infrarood bevindt zich in het elektromagnetisch spectrum tussen de 780 nanometer en 0.3 mm. Het is dit gebied wat voornamelijk voor de warmtestraling zorgt.  Warmtestraling is dus elektromagnetische straling dat wat in het infrarood gebied ligt. Het infrarood word volgens het ISO 20473 ingedeeld in NIR (nabij-infrarood) MIR (middel-infrarood) en FIR (ver-infrarood). Alle lichamen zenden infraroodwarmte uit, objecten op kamertemperatuur hebben een stralingsmaximum van ca. 10.000 nanometer. Infrarood verwarmingspanelen hebben een stralingsgebied wat ligt tussen de 8.000 en 10.000 nanometer (FIR), dit is tevens het meest gunstigste/veiligste en gezondste gebied. Waterdamp en bepaalde gassen (gassen die niet voorkomen in onze woonruimte b.v. Ozon en koolstofgassen) absorberen infraroodstraling bij een bepaalde golflengte, in het bereik van 8.000 en 10.000 nanometer is dit bijna te verwaarlozen en dus het meest optimale gebied. Dit komt overeen met een temperatuur van tussen de 60 en 120 graden. Dit is ook het standaard regelgebied van de verwarmingspanelen (zie het document van Dr. Ing. Peter Kosack). De verwarmingspanelen van Zonnewarm kunnen tevens hoger in glasoppervlakte temperatuur ingesteld worden tot ongeveer 165°C (intern 180°C). Hierdoor wordt de stralingsintensiteit hoger en dus een snellere opwarming en groter bereik. De absorptie van infrarood energie door waterdamp bij deze temperatuur is te verwaarlozen. Als de gewenste temperatuur bereikt is zal het verwarmingspaneel terug gaan in temperatuur (het ideale regelgebied).

Hoe werkt FIR infraroodverwarming?

Bij infraroodverwarming worden 2 verschillende verwarmingsmechanismen gebruikt: stralingswarmte en isolatie van de lucht. Wanneer je bij aanvang een koude ruimte hebt, en je start de infraroodverwarming om een temperatuur van bijvoorbeeld 18°C te bekomen, dan zal de stralingswarmte maximaal zijn, terwijl de temperatuur van de omgevingslucht minimaal is. Wanneer de luchttemperatuur begint te stijgen, zal de stralingswarmte geleidelijk afnemen. Na een poos zal er zich een aangenaam en behaaglijke warmtegevoel in die ruimte laten gevoelen.

Vanaf dan blijven de omgevingsluchttemperatuur en de stralingswarmte constant. Dit betekent dat er zich een evenwicht, tussen de omgevingslucht temperatuur en de stralingswarmte heeft ingesteld, hetgeen als zeer behaaglijk wordt ervaren, en dit met een gevoelstemperatuur van +/- 20°C. Een voordeel bestaat erin dat je een comfortabeler gevoel hebt bij een lagere omgevingsluchttemperatuur, dan dit het geval is bij conventionele verwarming ( waar enkel de lucht wordt opgewarmd ).

Is een infrarood verwarmingspaneel van Sunnyheat veilig?

Ja, deze verwarmingspanelen voldoen aan alle veiligheidsnormen. Mensen vragen vaak hoe het zit met Uv-straling. Er is helemaal geen Uv-straling, alleen de infrarood warmtestraling tussen de 8.000 en 10.000 nanometer (FIR) wordt afgegeven. Dit is het veiligste gebied waar je onbeperkt van mag genieten. Vergelijk het met een oude kachel (zonder luchtcirculatie), deze straalt ook infraroodwarmte af.

Wat is het verschil tussen infrarood verwarmingspanelen en andere infrarood verwarming?

Infrarood verwarmingspanelen werken in het veiligst en meest optimale infrarood spectrum tussen 8.000 en 10.000 nanometer (zie ook wat is infraroodverwarming eigenlijk). Andere systemen werken in het NIR (nabij-infrarood) en MIR (middel-infrarood) gebied. Infrarood cabines (sauna) werken in al deze gebieden (NIF – MIF – FIR), dus ook het zichtbare gebied en deze dringen dieper door in de huid waar je maar een bepaalde tijd in mag verblijven. Hierdoor vindt er ook geen absorptie plaats tijdens transport en verwarmt alleen de objecten in de te verwarmen ruimte.

Hoe snel werken de Sunnyheat panelen?

De Sunnyheat panelen kunnen een lokaal zeer snel verwarmen (mede dankzij instelbaar glasoppervlakte temperatuur). Er bestaat tevens de mogelijkheid een "power boost " te gebruiken op de (ISTC) zender, om het verwarmen nog te versnellen indien gewenst. Is de gewenste temperatuur behaald, dan zal de power boost automatisch afschakelen en terug gaan naar normale instelling.

Waarom is Sunnyheat een energie besparende technologie?

Sunnyheat is een nieuwe generatie hoogtechnologische, zuinige, milieuvriendelijke en gezonde infraroodverwarming. Onze infrarood verwarmingspanelen zijn de eerste ter wereld die uitgerust zijn met een draadloze zender/ontvanger (ISTC) in combinatie met een geïntegreerde PI- regelaar. Er is een volledige 2-weg communicatie tussen de controller en het verwarmingspaneel.Sunnyheat realiseert 20 tot 50 % besparingen op energieverbruik in vergelijking met de conventionele verwarmingssystemen (bij een hoger energieverbruik, denk aan oudere huizen, is de besparing het hoogst). Dankzij de infraroodtechnologie is er geen CO2 uitstoot in ons milieu (directe omgeving) en vindt er geen verbranding van zuurstof plaats. In combinatie met een zonne-energiesysteem, heb je wellicht de meest zuinige verwarming in de wereld.

Wat is het energieverbruik op jaarbasis?

Het is zeer moeilijk om een exacte kostenberekening uit te voeren, en dit omwille van een reeks van wijzigende kostenfactoren zoals variërende energieprijzen, sterk wisselende buiten temperaturen, ingestelde en geprogrammeerde temperaturen op de (ISTC) zender, isolatiewaardes van het gebouw of lokaal, en uiteraard de manier waarop het verwarmingssysteem wordt gebruikt. Omwille van deze redenen kan er enkel een benaderende berekening worden gemaakt, met inachtname van een aantal indicaties. In een normale situatie zal het verbruik zich bevinden in een range van 30 tot 60 kWh/m²/jaar, en dit gebaseerd op een 2700 degreedays schema, bij normaal gebruikte temperaturen. Hoe beter de isolatiewaarden van een gebouw, des te lager de verbruikswaarden, en indien men de programmatiemogelijkheden benut, dan zal het verbruik vast en zeker tot een minimum beperkt blijven. 

Ons advies : gebruik onze verwarming waar je de warmte wil voelen, en wanneer je een behaaglijk warmtegevoel wenst.

Maakt Sunnyheat gebruik van een thermostaat?

NEEN!

Een draadloze zender wordt gebruikt als temperatuur controlerende referentie, en werkt op batterijen. De zender meet het verschil tussen de gewenste en de actuele ruimtetemperatuur, en zendt onophoudelijk deze informatie naar de paneelelektronica, die op zijn beurt zijn status terug stuurt naar de controller; een werkelijke 2-weg's communicatie.

Deze zender kan naar believen worden geprogrammeerd. Zo kan je voorprogrammeren op welk uur je een bepaalde omgevingstemperatuur wil bereiken in een lokaal.

Elk paneel wordt voorzien van zijn eigen zender, maar je kan ook met één zender meerdere verwarmingspanelen aansturen, indien je dit wenst.

Veronderstel dat je 2 panelen hebt in een L-vormige leefruimte, één boven de eethoek, en één boven de zithoek. Je kan perfect het eerste paneel instellen op 20°C ( eethoek ) , terwijl je het tweede instelt op 23°C ( zithoek ). Op deze manier kan je verschillende panelen in eenzelfde ruimte toch individueel controleren.

Neemt de stralingsintensiteit af namaten de panelen ouder worden?

Nee, de warmtepanelen blijven deze infraroodwarmte afstralen. De te verwarmen glasplaat geeft altijd zijn stralingswarmte af en zal ook niet veranderen in golflengte. Bij een bepaalde temperatuur hoort een golflengte en deze ligt tussen de 8.000 en 10.000 nanometer in het elektromagnetisch spectrum. Vandaar ook geen verandering in golflengte als de temperatuur niet veranderd.

Worden de Sunnyheat infraroodpanelen getest?

Ja, in de fabriek in Duitsland worden de panelen  getest en gecontroleerd op juiste werking en specificaties.

Wat betekent homogene luchtconditie?

Homogeen betekent “overal gelijk”, voor onze woonruimte betekent dit dat zowel de luchtvochtigheid en de temperatuur in de gehele ruimte nagenoeg gelijk blijft. De luchtvochtigheid die voornamelijk in de winter sterk varieert door conventionele verwarming blijft met infrarood verwarming nagenoeg gelijk en daardoor een gezonder leefklimaat.

Heeft infraroodverwarming invloed op vensters?

Ja, het is belangrijk dat daar rekening mee gehouden wordt. Het is niet verstandig om een venster op te warmen, dit is verloren energie die naar buiten gaat. Een goed advies is dus belangrijk om te bepalen wat de beste plek is om een verwarmingspaneel te plaatsen. Dit geld dus ook voor koude muren (buitenmuur). Je kunt beter een object opwarmen die snel de warmte afstaat naar de omgeving.

Hoe wordt de warmte energie uitgestraald?

De glasplaattemperatuur van het verwarmingspaneel in combinatie met de ISTC bepaald de warmte energie die nodig is om de ruimte te verwarmen, deze wordt onder een hoek van ongeveer 150° de ruimte in gestraald. Door reflexies via alle objecten wordt deze energie verdeeld.

Is er verbrandingsgevaar bij het aanraken van een verwarmingspaneel?

Nee, glas is een slechte warmtegeleider. Er is te weinig energie om deze naar de huid te transporteren. Uiteraard zal een verwarmingspaneel heet aanvoelen en door de schrikreactie meteen wegtrekken. Je houd er geen brandwonden aan over. Het is wel raadzaam om een veilige hoogte aan te houden voor kleine kinderen, de panelen zullen altijd hoger geplaatst worden als een radiator i.v.m. een optimaal rendement. In de handleiding staan tevens de minimale afstanden in waar men rekening mee moet houden voor een veilige werking.

Waarom is infraroodverwarming van Sunnyheat een gezonde verwarming?

Doordat infraroodverwarming de objecten in de te verwarmen ruimte opwarmt en deze hun warmte weer afstaat aan de omgeving, is er dus geen luchtcirculatie nodig zoals bij conventionele verwarming. Stof/huismijt en bacteriën worden dus niet via de luchtcirculatie verplaatst wat een zeer gunstige invloed heeft op personen met luchtweg/huid en allergie problemen. Tevens kan infraroodwarmte een positieve invloed hebben op spier- en reumatische klachten. Je kunt dit in mindere maten vergelijken met een infrarood cabine.