• Wat is infraroodverwarming eigenlijk?

Infrarood verwarming kennen we zeer goed maar zonder het te beseffen : de warmtestraling van de zon. Mens en dier is biogenetisch gezien, de ideale "ontvanger" van deze warmtestraling, we voelen onmiddellijk het verschil wanneer we ons in deze straling bevinden. Infrarood bevindt zich in het lichtspectrum onder het rood wat door ons oog niet waarneembaar is. Het zichtbare licht bevindt zich in het elektromagnetisch spectrum tussen de 380 en 780 nanometer. Het infrarood bevindt zich in het elektromagnetisch spectrum tussen de 780 nanometer en 0.3 mm. Het is dit gebied wat voornamelijk voor de warmtestraling zorgt.  Warmtestraling is dus elektromagnetische straling dat wat in het infrarood gebied ligt. Het infrarood word volgens het ISO 20473 ingedeeld in NIR (nabij-infrarood) MIR (middel-infrarood) en FIR (ver-infrarood). Alle lichamen zenden infraroodwarmte uit, objecten op kamertemperatuur hebben een stralingsmaximum van ca. 10.000 nanometer. Infrarood verwarmingspanelen hebben een stralingsgebied wat ligt tussen de 8.000 en 10.000 nanometer (FIR), dit is tevens het meest gunstigste/veiligste en gezondste gebied. Waterdamp en bepaalde gassen (gassen die niet voorkomen in onze woonruimte b.v. Ozon en koolstofgassen) absorberen infraroodstraling bij een bepaalde golflengte, in het bereik van 8.000 en 10.000 nanometer is dit bijna te verwaarlozen en dus het meest optimale gebied. Dit komt overeen met een temperatuur van tussen de 60 en 120 graden. Dit is ook het standaard regelgebied van de verwarmingspanelen (zie het document van Dr. Ing. Peter Kosack). De verwarmingspanelen van Zonnewarm kunnen tevens hoger in glasoppervlakte temperatuur ingesteld worden tot ongeveer 165°C (intern 180°C). Hierdoor wordt de stralingsintensiteit hoger en dus een snellere opwarming en groter bereik. De absorptie van infrarood energie door waterdamp bij deze temperatuur is te verwaarlozen. Als de gewenste temperatuur bereikt is zal het verwarmingspaneel terug gaan in temperatuur (het ideale regelgebied).

 • Hoe werkt FIR infraroodverwarming?

Bij infraroodverwarming worden 2 verschillende verwarmingsmechanismen gebruikt: stralingswarmte en isolatie van de lucht. Wanneer je bij aanvang een koude ruimte hebt, en je start de infraroodverwarming om een temperatuur van bijvoorbeeld 18°C te bekomen, dan zal de stralingswarmte maximaal zijn, terwijl de temperatuur van de omgevingslucht minimaal is. Wanneer de luchttemperatuur begint te stijgen, zal de stralingswarmte geleidelijk afnemen. Na een poos zal er zich een aangenaam en behaaglijke warmtegevoel in die ruimte laten gevoelen.

Vanaf dan blijven de omgevingsluchttemperatuur en de stralingswarmte constant. Dit betekent dat er zich een evenwicht, tussen de omgevingslucht temperatuur en de stralingswarmte heeft ingesteld, hetgeen als zeer behaaglijk wordt ervaren, en dit met een gevoelstemperatuur van +/- 20°C. Een voordeel bestaat erin dat je een comfortabeler gevoel hebt bij een lagere omgevingsluchttemperatuur, dan dit het geval is bij conventionele verwarming ( waar enkel de lucht wordt opgewarmd ).

 • Is een infrarood verwarmingspaneel van Sunnyheat veilig?

Ja, deze verwarmingspanelen voldoen aan alle veiligheidsnormen. Mensen vragen vaak hoe het zit met Uv-straling. Er is helemaal geen Uv-straling, alleen de infrarood warmtestraling tussen de 8.000 en 10.000 nanometer (FIR) wordt afgegeven. Dit is het veiligste gebied waar je onbeperkt van mag genieten. Vergelijk het met een oude kachel (zonder luchtcirculatie), deze straalt ook infraroodwarmte af.

 • Wat is het verschil tussen infrarood verwarmingspanelen en andere infrarood verwarming?

Infrarood verwarmingspanelen werken in het veiligst en meest optimale infrarood spectrum tussen 8.000 en 10.000 nanometer (zie ook wat is infraroodverwarming eigenlijk). Andere systemen werken in het NIR (nabij-infrarood) en MIR (middel-infrarood) gebied. Infrarood cabines (sauna) werken in al deze gebieden (NIF – MIF – FIR), dus ook het zichtbare gebied en deze dringen dieper door in de huid waar je maar een bepaalde tijd in mag verblijven. Hierdoor vindt er ook geen absorptie plaats tijdens transport en verwarmt alleen de objecten in de te verwarmen ruimte.

 • Hoe snel werken de Sunnyheat panelen?

De Sunnyheat panelen kunnen een lokaal zeer snel verwarmen (mede dankzij instelbaar glasoppervlakte temperatuur). Er bestaat tevens de mogelijkheid een "power boost " te gebruiken op de (ISTC) zender, om het verwarmen nog te versnellen indien gewenst. Is de gewenste temperatuur behaald, dan zal de power boost automatisch afschakelen en terug gaan naar normale instelling.

 • Waarom is Sunnyheat een energie besparende technologie?

Sunnyheat is een nieuwe generatie hoogtechnologische, zuinige, milieuvriendelijke en gezonde infraroodverwarming. Onze infrarood verwarmingspanelen zijn de eerste ter wereld die uitgerust zijn met een draadloze zender/ontvanger (ISTC) in combinatie met een geïntegreerde PI- regelaar. Er is een volledige 2-weg communicatie tussen de controller en het verwarmingspaneel.

Sunnyheat realiseert 20 tot 50 % besparingen op energieverbruik in vergelijking met de conventionele verwarmingssystemen (bij een hoger energieverbruik, denk aan oudere huizen, is de besparing het hoogst). Dankzij de infraroodtechnologie is er geen CO2 uitstoot in ons milieu (directe omgeving) en vindt er geen verbranding van zuurstof plaats. In combinatie met een zonne-energiesysteem, heb je wellicht de meest zuinige verwarming in de wereld.

 • Wat is het energieverbruik op jaarbasis?

Het is zeer moeilijk om een exacte kostenberekening uit te voeren, en dit omwille van een reeks van wijzigende kostenfactoren zoals variërende energieprijzen, sterk wisselende buiten temperaturen, ingestelde en geprogrammeerde temperaturen op de (ISTC) zender, isolatiewaardes van het gebouw of lokaal, en uiteraard de manier waarop het verwarmingssysteem wordt gebruikt. Omwille van deze redenen kan er enkel een benaderende berekening worden gemaakt, met inachtname van een aantal indicaties. In een normale situatie zal het verbruik zich bevinden in een range van 30 tot 60 kWh/m²/jaar, en dit gebaseerd op een 2700 degreedays schema, bij normaal gebruikte temperaturen. Hoe beter de isolatiewaarden van een gebouw, des te lager de verbruikswaarden, en indien men de programmatiemogelijkheden benut, dan zal het verbruik vast en zeker tot een minimum beperkt blijven.

Ons advies : gebruik onze verwarming waar je de warmte wil voelen, en wanneer je een behaaglijk warmtegevoel wenst.

 • Maakt Sunnyheat gebruik van een thermostaat?

NEEN!

Een draadloze zender wordt gebruikt als temperatuur controlerende referentie, en werkt op batterijen. De zender meet het verschil tussen de gewenste en de actuele ruimtetemperatuur, en zendt onophoudelijk deze informatie naar de paneelelektronica, die op zijn beurt zijn status terug stuurt naar de controller; een werkelijke 2-weg's communicatie.

Deze zender kan naar believen worden geprogrammeerd. Zo kan je voorprogrammeren op welk uur je een bepaalde omgevingstemperatuur wil bereiken in een lokaal.

Elk paneel wordt voorzien van zijn eigen zender, maar je kan ook met één zender meerdere verwarmingspanelen aansturen, indien je dit wenst.

Veronderstel dat je 2 panelen hebt in een L-vormige leefruimte, één boven de eethoek, en één boven de zithoek. Je kan perfect het eerste paneel instellen op 20°C ( eethoek ) , terwijl je het tweede instelt op 23°C ( zithoek ). Op deze manier kan je verschillende panelen in eenzelfde ruimte toch individueel controleren.

 • Neemt de stralingsintensiteit af namaten de panelen ouder worden?

Nee, de warmtepanelen blijven deze infraroodwarmte afstralen. De te verwarmen glasplaat geeft altijd zijn stralingswarmte af en zal ook niet veranderen in golflengte. Bij een bepaalde temperatuur hoort een golflengte en deze ligt tussen de 8.000 en 10.000 nanometer in het elektromagnetisch spectrum. Vandaar ook geen verandering in golflengte als de temperatuur niet veranderd.

 • Worden de Sunnyheat infraroodpanelen getest?

Ja, in de fabriek in Duitsland worden de panelen  getest en gecontroleerd op juiste werking en specificaties.

 • Wat betekent homogene luchtconditie?

Homogeen betekent “overal gelijk”, voor onze woonruimte betekent dit dat zowel de luchtvochtigheid en de temperatuur in de gehele ruimte nagenoeg gelijk blijft. De luchtvochtigheid die voornamelijk in de winter sterk varieert door conventionele verwarming blijft met infrarood verwarming nagenoeg gelijk en daardoor een gezonder leefklimaat.

 • Heeft infraroodverwarming invloed op vensters?

Ja, het is belangrijk dat daar rekening mee gehouden wordt. Het is niet verstandig om een venster op te warmen, dit is verloren energie die naar buiten gaat. Een goed advies is dus belangrijk om te bepalen wat de beste plek is om een verwarmingspaneel te plaatsen. Dit geld dus ook voor koude muren (buitenmuur). Je kunt beter een object opwarmen die snel de warmte afstaat naar de omgeving.

 • Hoe wordt de warmte energie uitgestraald?

De glasplaattemperatuur van het verwarmingspaneel in combinatie met de ISTC bepaald de warmte energie die nodig is om de ruimte te verwarmen, deze wordt onder een hoek van ongeveer 150° de ruimte in gestraald. Door reflexies via alle objecten wordt deze energie verdeeld.

 • Is er verbrandingsgevaar bij het aanraken van een verwarmingspaneel?

Nee, glas is een slechte warmtegeleider. Er is te weinig energie om deze naar de huid te transporteren. Uiteraard zal een verwarmingspaneel heet aanvoelen en door de schrikreactie meteen wegtrekken. Je houd er geen brandwonden aan over. Het is wel raadzaam om een veilige hoogte aan te houden voor kleine kinderen, de panelen zullen altijd hoger geplaatst worden als een radiator i.v.m. een optimaal rendement. In de handleiding staan tevens de minimale afstanden in waar men rekening mee moet houden voor een veilige werking.

 • Waarom is infraroodverwarming van Sunnyheat een gezonde verwarming?

Doordat infraroodverwarming de objecten in de te verwarmen ruimte opwarmt en deze hun warmte weer afstaat aan de omgeving, is er dus geen luchtcirculatie nodig zoals bij conventionele verwarming. Stof/huismijt en bacteriën worden dus niet via de luchtcirculatie verplaatst wat een zeer gunstige invloed heeft op personen met luchtweg/huid en allergie problemen. Tevens kan infraroodwarmte een positieve invloed hebben op spier- en reumatische klachten. Je kunt dit in mindere maten vergelijken met een infrarood cabine.

 • Wat is het verschil in accumulatie bij infrarood verwarming?

Een houten vloer absorbeert infraroodwarmte sneller dan steen/beton. Hoe sneller een object absorbeert, hoe sneller deze zijn warmte weer afgeeft. Een stenen vloer zal dus langer zijn warmte vast houden (dus een goede accumulatie), vergelijk dit maar met de buitenmuur in de zomer waar de zon op schijnt, deze zal tot laat in de avond nog zijn warmte afgeven aan de omgeving. Door de verschillende materialen in een ruimte zal er op den duur een evenwicht plaats vinden.

 • Wat is eigenlijk Biogenetisch infrarood?

Biogenetisch infrarood betekend: Gereproduceerde biologische stralingswarmte. Dus met andere woorden net zoals de zon ons verwarmt maar dan via een verwarmingspaneel. Vandaar ook dat Biogenetisch infrarood gezond is voor ons lichaam en dus ook gebruikt kan worden voor de medische wereld in verschillende toepassingen.

 • Is een biogenetisch infrarood verwarmingspaneel hetzelfde als een elektrische verwarming?

Sunnyheat verwarmingspanelen worden elektrisch aangestuurd, de glasplaat van het verwarmingspaneel wordt verwarmt tot de ingestelde temperatuur (via ISTC) en deze straalt dan biogenetisch infrarood af die zijn werk doet d.m.v. wrijving door atomen en moleculen van objecten die in de ruimte aanwezig zijn. Het verwarmingspaneel is binnen 10 minuten warm waarna het nog maar 2/3 van zijn vermogen afneemt, de controller (ISTC) regelt deze oppervlakte temperatuur aan de hand van de ingestelde waarde van kamertemperatuur en inwendige glastemperatuur. Zodra deze zijn bereik nadert, zal het verbruik teruglopen naar minimaal. De opgeslagen warmte in de objecten (accumulatie) geeft de warmte geleidelijk af aan de omgeving. Dit is heel anders dan elektrische verwarming waarbij de lucht opgewarmd wordt en niet de objecten, er ontstaat een luchtcirculatie met alle nadelige gevolgen (stofontwikkeling, huisstofmijten die zich verplaatsen, haren van dieren, mensen met een allergie, tocht, geen homogene luchtconditie, warmte die snel verloren gaat bij het openen van deuren, enz.). Dit geld dus ook voor conventionele verwarming. Belangrijke factor hierbij is dat er weinig energie verloren gaat, als men deuren of ramen openzet bij infraroodverwarming, omdat de warmte in de objecten zit (accumulatie) en niet in de lucht die dan letterlijk naar buiten vliegt.

 • Heeft een infrarood verwarmingspaneel invloed op mijn alarminstallatie?

Nee, deze infrarood heeft een andere golflengte dan die van een verwarmingspaneel, de sensoren zullen deze dus niet kunnen detecteren. Tevens is de draadloze ISTC controller ingesteld op een andere frequentie dan het alarmsysteem waardoor ook hier geen storing kan worden veroorzaakt.

 • Wat is het stralingsbereik van een Sunnyheat infrarood verwarmingspaneel?

Standaard zijn de warmtepanelen ingesteld ± 120º C (glasplaat verwarmingspaneel extern) en hebben een bereik van ongeveer 3,5 meter hoogte/diepte, door de temperatuur te verhogen via de ISTC tot max 180ºC intern wordt het bereik vergroot. Een warmtepaneel aan het plafond heeft dus voldoende aan een lagere temperatuur dan aan de wand waardoor comfort en een lager energieverbruik realiteit zijn. Het warmtestralingsoppervlak wordt aangegeven per warmtepaneel. Een groter formaat paneel geeft een grotere warmteafgifte in m².

 • Is een infrarood verwarmingspaneel ook geschikt als terrasverwarming?

Ja, let wel erop dat het paneel niet blootgesteld wordt aan regen of stuifsneeuw in de winter. In sommige gevallen is het raadzaam om deze naar binnen te halen. Zo kun je dit ook combineren met een hobbyruimte die verwarmt moet worden in de winter. Het paneel wordt dan tevens voorzien van de IP65 norm en hierdoor zeer geschikt is voor in vochtige ruimtes. Men kan ook kiezen voor een standaard, hierdoor is het paneel overal inzetbaar. Hou er rekening mee dat het verwarmingspaneel buiten zijn maximale vermogen zal vragen. Het voordeel bij infraroodverwarming is dat wind geen invloed heeft op de warmteoverdracht. Gevoelsmatig kan dit wel een rol spelen op je lichaam, dus is het raadzaam om uit de wind te gaan zitten.

 • Hoeveel besparing is mogelijk?

In de meeste situaties is een besparing van 20% tot 50% haalbaar met infrarood warmtepanelen. Bij oudere slecht geïsoleerde huizen is een hogere besparing mogelijk dan bij moderne goed geïsoleerde huizen. Met de ISTC  kunt u elke ruimte een eigen gewenste temperatuur meegeven, wat een extra besparing oplevert. Laat u dus goed adviseren wat de beste plaats is om een of meerdere verwarmingspanelen te plaatsen en welk vermogen voor u het meest geschikt is voor comfort en een zo optimaal mogelijk rendement.

 • Zijn infrarood verwarmingspanelen onderhoudsplichtig?

Nee, je hebt er geen omkijken meer na. Als het paneel hangt en de ISTC controller is naar wens ingesteld, dan is er totaal geen onderhoud verijst. Af en toe afnemen met een vochtige doek is voldoende, geen agressieve schoonmaak middelen gebruiken. De ISTC controller werkt op baterijen (4 x AA) die na ongeveer 2 jaar vervangen dienen te worden. Dit geeft de ISTC controller aan via het display. Het is raadzaam om de ISTC controller uit te zetten als het verwarmingspaneel uit staat, hierdoor spaart men batterijen, de controller zoekt dan niet continu naar het paneel wat niet aan staat.

 • Sunnyheat infraroodverwarming in een badkamer?

Een infrarood verwarmingspaneel kan probleemloos in een badkamer. Het paneel of uitgevoerd als spiegel verwarmt niet alleen de badkamer, maar zorgt er ook voor dat de spiegel zelfs damp vrij blijft. Als het verwarmingspaneel niet buiten zone 2 geplaatst kan worden, is de IP65 norm een optie, deze is dus geschikt voor zeer vochtige ruimtes.

 • Sunnyheat infraroodverwarming in een winkel?

Het warmtepaneel  is zeer goed toepasbaar in winkels. Het is mogelijk uw warmtegordijn te vervangen door een of meerdere panelen. Grote voordelen zijn o.a. de aangename temperatuur en de energiebesparing. Spiegelpanelen aan de kassa’s zijn niet enkel zeer aangenaam voor het personeel, maar tegelijk ook een prima middel voor diefstalpreventie.

 • In welke gebouwen kan ik infraroodverwarming plaatsen?

U kunt overal waar een stroomvoorziening is Sunnyheat infraroodverwarming plaatsen. Denk bijvoorbeeld ook aan tuinhuisjes, serres, hobbyruimtes, garages, bijgebouwen, caravans, vakantie huisjes in het buitenland, pastorie, bijkeuken, daar waar warmte wenselijk is. Ook in huurwoningen is het van toepassing als men voldoet aan de regelgeving van de woningbouwvereniging. Tevens kan men dan de panelen meenemen naar een nieuwe woning bij eventuele verhuizing. Bij de levering van een paneel zit een instructieboekje waar instaat waar u rekening mee dient te houden. Deze kunt u ook al raadplegen op de site bij documenten.

 • Heeft infraroodverwarming van Sunnyheat invloed op een parketvloer?

Door een homogene luchtconditie  is dit zelfs gunstiger als conventionele verwarming. Dit is zelfs gunstig bij alle houtsoorten. Ook bij vochtige muren komt infraroodverwarming ten goede, doordat infrarood van binnenuit de objecten opwarmt en hierdoor het vochtgehalte optimaal is. Een vochtige muur zal na verloop van tijd drogen en dit komt weer ten goede van de warmte overdracht en hierdoor dus minder energieverbruik.

 • Kunnen Sunnyheat verwarmingspanelen als primaire verwarming gebruikt worden?

Ja, deze zijn uitermate geschikt als nieuwe verwarming of ter vervanging van centrale verwarming bij renovatieprojecten. Denk hierbij voornamelijk aan de installatiekosten van conventionele verwarming die u dan niet heeft. Let wel, u dient genoeg vermogen te hebben in u elektriciteitsnetwerk. De maximale aansluitwaarde per paneel bepaald hierbij het vermogen.

Copyright. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zonnewarm worden gereproduceerd of gebruikt.